Sprzedaż nawozów odbywa się w punkcie w Borku Wlkp. i Zimnowodzie.
Nawozy dostępne są w workach PE 25kg, 50kg, w big-bags 500kg.

Zapewniamy szybką realizację zamówień. Dostawy tylko samochodowe. W ofercie posiadamy nawozy wielu firm m.in. Zakłady Azotowe w Puławach, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Kompleks Nawozowy Anwil Włocławek, Zakłady Chemiczne w Policach, „Luvena” S.A. Luboń, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Kopalnia Wapienia „Morawica”.

Poza niżej scharakteryzowanymi nawozami rolniczymi posiadamy w sprzedaży saletrę wapienną 16%, Lubofoskę 5-10-15, Lubofoskę 3,5-10-20 , Lubofos pod Ziemniaki, Lubofos pod Buraki, saletrę magnezowo-wapienną 32%, salmag, saletrzak i wiele innych nawozów.

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Współpracujemy z wieloma sieciami branży nawozowej. Dysponujemy bogatą gamą produktów, oraz krótkimi terminami realizacji dostaw zamówionych towarów.
Zapytania dotyczące nawozów prosimy kierować pod nr tel. +48 65 /571 65 41 lub wypełniając formularz.

W stałej ofercie posiadamy:

Saletra amonowa z Mg 34% N

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot i magnez. Azot jest zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw.

Saletra amonowa jest wzbogacona magnezem, który jest jednym z najbardziej niezbędnych pierwiastków do wzrostu i rozwoju roślin, spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii. Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Canwil dolomitowy 27%N+6,5%CaO+4%MgO

Ten rodzaj saletrzaku jest mieszaniną azotanu amonu z drobno zmielonym wypełniaczem dolomitowym z dodatkiem substancji antyzbrylających, które doskonale zabezpieczają granulki przed zlepianiem w okresie przechowywania. Jest to nawóz obojętny, dobrze rozpuszczalny w wodzie i niezakwaszający gleby. Produkt jest mechanicznie granulowany, a jego doskonała granulacja pozwala na równomierny wysiew.
CANWIL z magnezem jest uniwersalnym nawozem azotowym. Nadaje się do stosowania w uprawie wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie. W przypadku stosowania pogłównego wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu ograniczenia strat azotu, lub wysiew przed spodziewanymi opadami deszczu.
Magnez zawarty w CANWILU jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.
CANWIL z magnezem to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon.

Mocznik nawozowy 46%N

Mocznik jest nawozem uniwersalnym i w związku z tym może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Małą efektywność wykazuje także na podmokłych, zimnych glebach gdy stosowany jest zbyt wcześnie wiosną.

Roztwór saltrzano-mocznikowy RSM 32 % N

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Lubofos 12 granulowany nawóz PK (Ca, Mg, S) 12-20- (5-4,5-10)

Lubofos 12 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosunku do fosforu kwalifikuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie stosować pod zboża, na użytki zielone ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich potas i magnez przyswajalny.

Lubofos pod Rzepak granulowany nawóz NPK (Ca, Mg,S) 3,5-10-18,5-(6-2,5-17)z borem (B) 0,2

Lubofos pod Rzepak jest nawozem granulowanym, przeznaczonym do stosowania w uprawie rzepaku. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin i zapewnia uzyskanie wysokich plonów. Skład nawozu uwzględnia specyficzne wymagania rzepaku pod względem siarki, boru i manganu. Kompozycja fizyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. W uprawie rzepaku ozimego przedsiewne nawożenie LUBOFOSEM POD RZEPAK wpływa na lepsze przygotowanie roślin do okresu zimowego. Zwiększa ich zimotrwałość i mrozoodporność. LUBOFOS POD RZEPAK zalecany jest również pod inne uprawy krzyżowe, np. gorczycę, rzepik, warzywa kapustne.

Lubofoska 4-12-12 granulowany nawóz NPK (Ca,S) 4-12-12- (14-29)

Lubofoska jest nawozem przeznaczonym do przedsiewnego stosowania w pierwszej kolejności pod zboża ozime i rzepak, w uprawach na glebach ubogich w magnez przyswajalny i siarkę. Może być również stosowana wiosną pod zboża jare, ziemniaki, rośliny strączkowe i motylkowe drobnonasienne, uprawiane w mieszankach z trawami oraz na użytki zielone. Skład nawozu najbardziej odpowiada potrzebom zbóż ozimych i rzepaku, ponieważ po przedsiewnym nawożeniu tych roślin niepotrzebne jest już żadne dodatkowe jesienne nawożenie. Dopiero w okresie wiosennym stosuje się odpowiednio pogłównie dawki azotu. Również przedsiewnie stosuje się ten nawóz w okresie wiosennym i niezbędne jest uzupełniające nawożenie azotem, które należy zastosować pogłównie, zgodnie z potrzebami uprawianych gatunków. Nawóz ten zastosowany na łąkach i pastwiskach przyczynia się do poprawy jakości pasz.

Superfosfat 20 granulowany superfosfat prosty (P) (Ca,S) 20- (25,13)

Superfosfat 20 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawne, na wszystkie gleby, niezależnie od właściwości gleby.

Polifoska 4. Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)

Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę 4 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę 4 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Sól potasowa K2O 60

Nawóz przedsiewny, wymagający przykrycia – wymieszania z glebą. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz przydatny prawie pod wszystkie rośliny z wyjątkiem roślin wrażliwych na formę chlorkową.

Węglan wapnia i magnezu. Odmiana 05 CaO~30% + MgO~18%

Wapń i magnez są pierwiastkami koniecznymi do wydajnej, a zarazem ekologicznej uprawy roślin, z których można uzyskać zdrową żywność. Intensywne stosowanie nawozów sztucznych spowodowało pogorszenie jakości gleb. Prostym sposobem ich poprawy jest stosowanie naturalnego nawozu, jakim jest wapno dolomitowe. Powoduje ono odkwaszanie gleby i zasila obficie magnezem, niezbędnym do wzrostu roślin.
Wapno magnezowe odkwasza glebę, reguluje zawartość magnezu w glebie, podnosi plony, poprawia jakość produkcji roślinnej i zwierzęcej, zwiększa odporność roślin na choroby i czynniki klimatyczne
Można rozsiewać dowolnym rozrzutnikiem do nawozów, można go stosować w dowolnie wybranej porze roku. Przy przechowywaniu nie traci na wartości.

Nawóz wapniowy tlenkowy 60%

Tona nawozu tlenkowego o zawartości minimalnej 60% CaO przynosi efekt w reaktywności zastępujący od 2,5 do 3,5 tony (w zależności od rodzaju gleby) nawozu węglanowego.