Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Borku Wielkopolskim powstała w 1973r. Pierwszy Statut SKR został uchwalony 09.03.1973 r.
SKR Borek usytuowana jest w województwie wielkopolskim przy drodze krajowej nr 12.

W początkowych latach działalności zajmowała się głównie usługami mechanizacyjnymi
i transportowymi w rolnictwie. Obecnie podstawową działalnością jest działalność handlowa
a w jej ramach sprzedaż nawozów i węgla.
Spółdzielnia współpracuje prawie z wszystkimi największymi w kraju producentami nawozów, m.in. ZA PUŁAWY, ZA w TARNOWIE-MOŚCICACH, ZCH POLICE, ANWIL Włocławek i LUVENA Luboń.

Rocznie SKR Borek Wlkp. sprzedaje ponad 4,0 tys. ton nawozów. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z magazynów własnych zlokalizowanych w dwóch zakładach w Borku Wlkp. i Zimnowodzie.

Tradycyjnie świadczone są usługi mechanizacyjne w szczególności specjalistyczne, m.in.

  • zbiór zbóż i rzepaku kombajnami,
  • prasowanie słomy,
  • zakiszanie traw podsuszanych,
  • rozrzut obornika,
  • rozlew nawozów płynnych,
  • koszenie traw,
  • wywóz fekalii.

Spółdzielnia posiada 3 kombajny zbożowe, które zapewniają sprawną obsługę podczas żniw, a także sprzęt do zwijania słomy i sianokiszonek. Ponadto Spółdzielnia zajmuje się transportem rzeczy. Od początku lat 90-tych świadczy usługi dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Borek Wlkp.

Cała działalność firmy oparta jest na doświadczeniu, fachowości i niezbędnych uprawnieniach potrzebnych do wykonywania poszczególnych profesji. W kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy znaczącą rolę odgrywają coroczne publikacje sprawozdań finansowych.